Ford F-Series Super Duty 2020 thêm động cơ 7.3L, hộp số 10 cấp

Ford F-Series Super Duty 2020 thêm động cơ 7.3L, hộp số 10 cấp

Ford F-Series Super Duty 2020 thêm động cơ 7.3L, hộp số 10 cấp