Làm thế nào để xe bán tải không bị hạn chế lưu thông trong phố từ ngày 1/7?

Làm thế nào để xe bán tải không bị hạn chế lưu thông trong phố từ ngày 1/7?

Làm thế nào để xe bán tải không bị hạn chế lưu thông trong phố từ ngày 1/7?