Nắp thùng Navara không có nhiều lựa chọn?

Nắp thùng Navara không có nhiều lựa chọn?

Nắp thùng Navara không có nhiều lựa chọn?