Nissan Việt Nam ra mắt Navara Premium R 2017, giá 815 triệu đồng

Nissan Việt Nam ra mắt Navara Premium R 2017, giá 815 triệu đồng

Nissan Việt Nam ra mắt Navara Premium R 2017, giá 815 triệu đồng