Tại sao các dòng ô tô bán tải lại được ưa chuộng tại Việt Nam?

Tại sao các dòng ô tô bán tải lại được ưa chuộng tại Việt Nam?

Tại sao các dòng ô tô bán tải lại được ưa chuộng tại Việt Nam?