Tăng thuế, phí xe bán tải, dòng xe nào sẽ được hưởng lợi?

Tăng thuế, phí xe bán tải, dòng xe nào sẽ được hưởng lợi?

Tăng thuế, phí xe bán tải, dòng xe nào sẽ được hưởng lợi?