Xe bán tải bị áp thuế, phí giống xe con, liệu có công bằng?

Xe bán tải bị áp thuế, phí giống xe con, liệu có công bằng?

Xe bán tải bị áp thuế, phí giống xe con, liệu có công bằng?